ΕΣΠΑ

Προσωρινά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών σε Θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ των Τμημάτων του ΔΙΠΑΕ και των πρώην Τμημάτων ΑΤΕΙΘ Εαρινού Εξαμήνου 2024 Δι.Πα.Ε. – Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη.

 • Αρχική
 • Γενικές Ανακοινώσεις
 • Προσωρινά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών σε Θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ των Τμημάτων του ΔΙΠΑΕ και των πρώην Τμημάτων ΑΤΕΙΘ Εαρινού Εξαμήνου 2024 Δι.Πα.Ε. – Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη.

Λαμβάνοντας υπόψη: α) τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των φοιτητών ΠΑ των Τμημάτων του πρώην ΤΕΙ και των τμημάτων του νέου προγράμματος σπουδών ΔΙΠΑΕ, στις 29-02-2024, στην πλατφόρμα του ΓΠΑ ΕΣΠΑ, β) τον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων των φοιτητών για την πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ το Εαρινό Εξάμηνο 2024 και την αξιολόγηση τους από τις Τριμελείς Επιτροπές Αξιολόγησης της Πρακτικής Άσκησης των κάτωθι Τμημάτων , το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος  ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των φοιτητών  των Τμημάτων των πρώην ΤΕΙ και των Τμημάτων του νέου προγράμματος σπουδών του ΔΙΠΑΕ , οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση μέσω της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος», α. του Υποέργου Νο_1 «Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των τμημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος « και β. του Υποέργου 3 «Χρηματοδοτήσεις για την πρακτική άσκηση του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης», MIS_6004526, του  Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» ΕΣΠΑ 2021-2027 για το Εαρινό Εξάμηνο 2024.

Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, από την ημέρα ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων ΠΑ, να υποβάλουν ένσταση στην Επιτροπή Αξιολόγησης των Ενστάσεων του Τμήματος, με αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος.

Παρατίθενται οι κάτωθι προσωρινοί πίνακες των Τμημάτων Δι.Πα.Ε. της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης και των τμημάτων του πρώην ΑΤΕΙΘ για το Εαρινό εξάμηνο 2024, πατώντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο:

 1. Τμήμα Γεωπονίας και πρώην Τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων ΑΤΕΙΘ
 2. Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας ΔΙΠΑΕ και του πρώην Τμ. Διατροφής & Διαιτολογίας ΑΤΕΙΘ
 3. Μηχανικών Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης ΔΙΠΑΕ, πρώην Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού, πρώην Τμήμα Μηχανολόγων Οχημάτων
 4. Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης ΔΙΠΑΕ και του πρώην Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας ΑΤΕΙΘ
 5. Διοίκησης Οργανισμών , Μάρκετινγκ & Τουρισμού ΔΙΠΑΕ και του πρώην Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΑΤΕΙΘ
 6. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ & Ηλεκτρονικών Συστημάτων ΔΙΠΑΕ, του πρώην Τμήματος Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής ΑΤΕΙΘ και του πρώην Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ
 7. Βϊοιατρικών Επιστημών ΔΙΠΑΕ και του πρώην Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων ΑΤΕΙΘ
 8. Τμήμα Λογιστικής & Πληροφοριακών Συστημάτων και του πρώην Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΑΤΕΙΘ
 9. Μαιευτικής ΔΙΠΑΕ και του πρώην Τμήματος ΑΤΕΙΘ
 10. Τμήμα Νοσηλευτικής ΔΙΠΑΕ και του πρώην Τμήματος ΑΤΕΙΘ
 11. Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων και πρώην Τμ. Τεχνολογίας Τροφίμων ΑΤΕΙΘ και Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων ΔΙΠΑΕ
 12. Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΔΙΠΑΕ
 13. Πρώην Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ ΑΤΕΙΘ

Τα οριστικά αποτελέσματα κατάταξης των φοιτητών από τα ανωτέρα Τμήματα ΔΙΠΑΕ και πρώην ΤΕΙ της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης που θα πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση το Εαρινό Εξάμηνο 2024 μέσω ΕΣΠΑ, θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες, μετά την παρέλευση των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών των ενστάσεων.

Γράψτε ένα σχόλιο