ΕΣΠΑ

Ημερομηνίες

Ημερομηνίες

Για το Χειμερινό εξάμηνο η περίοδος δηλώσεων είναι στα μέσα του Σεπτεμβρίου και για το Εαρινό εξάμηνο στα μέσα του Μαρτίου.

Για πληροφορίες σχετικά με τις ακριβείς ημερομηνίες επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο του εκάστοτε τμήματος που σας ενδιαφέρει.