ΕΣΠΑ

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

 • Αρχική
 • Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

Το σύνολο των διαδικασιών συντονίζεται και υλοποιείται μέσω του Γραφείου ΠΑ ΑΤΕΙ/Θ (Υποέργο Νο_2) σε συνεργασία με τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ), το Γραφείο Διασύνδεσης (ΓΔ), και τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του ΑΤΕΙ/Θ.

Το Γραφείο ΠΑ ΑΤΕΙ/Θ διαθέτει πλήρως καταρτισμένα Στελέχη, που επιλύουν καθημερινά απορίες και διευθετούν τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών.

Το Γραφείο ΠΑ ΑΤΕΙ/Θ είναι επιφορτισμένο με όλες τις διοικητικές ενέργειες που πραγματοποιούνται για την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος και την τεχνική υποστήριξη που χρειάζεται για την υλοποίηση ενός τόσο μεγάλου έργου. Πιο συγκεκριμένα, είναι επιφορτισμένο με:

 •  την παρακολούθηση του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου
 •  την προετοιμασία, υλοποίηση και ολοκλήρωση της πρακτικής κάθε περιόδου
 •  την πιστοποίηση όλων των παραδοτέων του προγράμματος
 •  την τήρηση ηλεκτρονικού και έντυπου αρχείο της πρακτικής άσκησης
 •  τη δημιουργία εντύπων και βεβαιώσεων
 •  την ενημέρωση και υποστήριξη των φοιτητών καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης
 •  την επικοινωνία με φορείς απασχόλησης, ΕΥ και Ακαδημαϊκούς Επόπτες,
 •  τη δημιουργία βάσης δεδομένων με όλους τους δείκτες και τη συνεχή ενημέρωσή της
 •  την προβολή και διαφήμιση του προγράμματος μέσω ενημερωτικού & διαφημιστικού υλικού, ημερίδων, κ.λ.π.
 •  τη δημιουργία και τον εμπλουτισμό της ιστοσελίδας της πρακτικής άσκησης του ΑΤΕΙ/Θ http://praktiki.teithe.gr/ και πολλά άλλα…

Τα στοιχεία επικοινωνίας του Γραφείου ΠΑ ΑΤΕΙ/Θ υπάρχουν πάνω δεξιά στη σχετική επιλογή του κεντρικού μενού.