ΕΣΠΑ

Προσωρινά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών σε Θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ των Τμημάτων του ΔΙΠΑΕ και των πρώην Τμημάτων ΑΤΕΙΘ Εαρινού Εξαμήνου 2023 Δι.Πα.Ε. – Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη.

  • Αρχική
  • Γενικές Ανακοινώσεις
  • Προσωρινά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών σε Θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ των Τμημάτων του ΔΙΠΑΕ και των πρώην Τμημάτων ΑΤΕΙΘ Εαρινού Εξαμήνου 2023 Δι.Πα.Ε. – Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη.

Λαμβάνοντας υπόψη:

α) τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των φοιτητών ΠΑ των Τμημάτων του πρώην ΤΕΙ και των τμημάτων του νέου προγράμματος σπουδών ΔΙΠΑΕ, στις 08-03-2023, στην πλατφόρμα του ΓΠΑ ΕΣΠΑ,

β) τον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων των φοιτητών για την πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ το Εαρινό Εξάμηνο 2023 και την αξιολόγηση τους από τις Τριμελείς Επιτροπές Αξιολόγησης της Πρακτικής Άσκησης των κάτωθι Τμημάτων , το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (& πρώην Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης) ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των φοιτητών  των Τμημάτων των πρώην ΤΕΙ και των Τμημάτων του νέου προγράμματος σπουδών του ΔΙΠΑΕ , οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση μέσω της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος», α. του Υποέργου Νο_1 «Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των τμημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος « και β. του Υποέργου 3 «Χρηματοδοτήσεις για την πρακτική άσκηση του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης», MIS_5184460, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020 για το Εαρινό Εξάμηνο 2023. 

Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, από την ημέρα ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων ΠΑ, να υποβάλουν ένσταση στην Επιτροπή Αξιολόγησης των Ενστάσεων του Τμήματος, με αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος.

Παρατίθενται οι κάτωθι προσωρινοί πίνακες των Τμημάτων Δι.Πα.Ε. της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης και των τμημάτων του πρώην ΑΤΕΙΘ για το Εαρινό εξάμηνο 2023, πατώντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο:

Νο_1_ΓΕωπόνων πρώην ΤΕΙ_ΕΕ 2023

Νο_2__Επιστήμης και Διατροφής _και Διατροφής_ΕΕ 2023

Νο_3_Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης_ΕΕ 2023

Νο_4_Βιβλιοθηκονομίας & Αρχειονομίας_ΕΕ 2023

Νο_5_Προσχολικής Αγωγής_ΕΕ 2023

Νο_6_Διοίκησης Επιχειρήσεων_ΕΕ 2023

Νο_7_Ηλεκτρονικής και Πληροφορικής_ΕΕ 2023

Νο_8_Ιατρικών Εργαστηρίων__ΕΕ 2023

Νο_9_Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής__ΕΕ 2023

Νο_10_Μαιευτικής__ΕΕ 2023

Νο_11_Νοσηλευτικής__ΕΕ 2023

Νο_13_ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑς Τροφίμων ΤΕ_ΕΕ 2023

Νο_14_Φυσικοθεραπείας ΤΕ_ΕΕ 2023

Τα οριστικά αποτελέσματα κατάταξης των φοιτητών από τα ανωτέρα Τμήματα ΔΙΠΑΕ και πρώην ΤΕΙ της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης που θα πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση το Εαρινό Εξάμηνο 2023 μέσω ΕΣΠΑ , θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες, μετά την παρέλευση των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών των ενστάσεων.

Γράψτε ένα σχόλιο