ΕΣΠΑ

Προσωρινά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών σε Θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ Χειμερινού Εξαμήνου 2022-2023

Λαμβάνοντας υπόψη: α) τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των φοιτητών ΠΑ, στις 19-10-2022, στην πλατφόρμα του ΓΠΑ ΕΣΠΑ, β) τον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων των φοιτητών Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ το Χειμερινό Εξάμηνο 2022-2023 και την αξιολόγηση τους από τις Τριμελείς Επιτροπές Αξιολόγησης της Πρακτικής Άσκησης των κάτωθι Τμημάτων, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (& πρώην Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης) ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των φοιτητών των Τμημάτων , οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση μέσω της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης», του Υποέργου 3 «Χρηματοδοτήσεις για την πρακτική άσκηση του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης», MIS_5184460, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020 το Χειμερινό Εξάμηνο 2022-2023.

Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων ΠΑ, να υποβάλουν ένσταση στην Επιτροπή Αξιολόγησης των Ενστάσεων του Τμήματος, με αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος.

Παρατίθενται οι κάτωθι προσωρινοί πίνακες των Τμημάτων Δι.Πα.Ε. της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης (& πρώην ΑΤΕΙΘ) του Χειμερινού εξαμήνου 2022-2023, πατώντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο:

1.Τεχνολόγων Γεωπόνων
2.Αισθητικής & Κοσμητολογίας
3.Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ
4.Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης
5.Προσχολικής Αγωγής
6.Διατροφής & Διαιτολογίας
7.Διοίκησης Επιχειρήσεων
8.Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ
9.Ιατρικών Εργαστηρίων
10.Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
11.Μαιευτικής
12.Νοσηλευτικής
13.Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ
14.Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ
15.Τεχνολογίας Τροφίμων
16.Φυσικοθεραπείας
17.Μηχανολόγων Οχημάτων ΤΕ

Γράψτε ένα σχόλιο