ΕΣΠΑ

Προσωρινά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών σε Θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

Λαμβάνοντας υπόψη τη λήξη της προθεσμίας, στις 30-05-2021, υποβολής των αιτήσεων των φοιτητών ΠΑ στην πλατφόρμα του ΓΠΑ ΕΣΠΑ, τον έλεγχο και την αξιολόγηση των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων των φοιτητών Πρακτικής Άσκησης, μέσω ΕΣΠΑ το Εαρινό Εξάμηνο 2020-2021 από την Τριμελή Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Νοσηλευτικής, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (& πρώην Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης) ανακοινώνει τον προσωρινό πίνακα κατάταξης των φοιτητών του Τμήματος Νοσηλευτικής σε θέσεις Πρακτικής Άσκησης, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση μέσω της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης», MIS_5032657, ΕΣΠΑ 2014-2020 το Εαρινό Εξάμηνο 2020-2021. Τα προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης των φοιτητών ΠΑ, προκύπτουν λόγω ότι οι αιτήσεις των φοιτητών είναι περισσότερες από τις διαθέσιμες θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ.

Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών μέχρι και 04-6-2021 να υποβάλουν ένσταση στην Επιτροπή Αξιολόγησης των Ενστάσεων του Τμήματος, με αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος.

Παρατίθεται ο κάτωθι προσωρινός πίνακας του Τμήματος Νοσηλευτικής Δι.Πα.Ε. της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του Εαρινού εξαμήνου 2020-2021, πατώντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο:

  1. Νο_12_Νοσηλευτικής_Προσωρινός πίνακας φοιτητών ΠΑ

Τα οριστικά αποτελέσματα κατάταξης των φοιτητών του Τμήματος Νοσηλευτικής ΔΙΠΑΕ που θα πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση το Εαρινό Εξάμηνο 2020-2021 μέσω ΕΣΠΑ , θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες, μετά την παρέλευση των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών των ενστάσεων.

Γράψτε ένα σχόλιο