ΕΣΠΑ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 10.05.2020

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ενημερώνει τους φοιτητές ότι, λαμβάνοντας υπόψη την κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 24343 (ΦΕΚ 1293/t. Β’/10-4-2020) για την παράταση ισχύος έως και τις 10.5.2020 της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021 (ΦΕΚ 956/τ. Β΄/21.3.2020), περί αναστολής της διεξαγωγής της Πρακτικής Άσκησης.

 

Ανακοίνωση | ΦΕΚ

Γράψτε ένα σχόλιο