ΕΣΠΑ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 07.12.2020

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος,
ενημερώνει τους φοιτητές για τη δημοσίευση του ΦΕΚ 5255/τ.Β ́/28-11-2020,” Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη
Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020.”, που ορίζει για το πεδίο δραστηριότητας 9.
“Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), την παράταση της αναστολής μέχρι και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 , κάθε είδους
εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία, συμπεριλαμβανομένης της Πρακτικής Άσκησης φοιτητών.

Γράψτε ένα σχόλιο