ΕΣΠΑ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 11.01.2021

 Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ενημερώνει τους φοιτητές για τη δημοσίευση του ΦΕΚ 1/τ.Β ́/2-1-2021 ,”Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουάριου 2021 και ώρα 6:00″. που ορίζει για το πεδίο δραστηριότητας 9. “Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), την παράταση της αναστολής μέχρι και τη Δευτέρα 11 Ιανουάριου 2021 και ώρα 6:00, κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία, συμπεριλαμβανομένης της Πρακτικής Άσκησης φοιτητών.

ΦΕΚ 1_τ΄Β_2-1-2021 Παράταση Πρακτικής Άσκησης μέχρι 11-01-2021

 

Γράψτε ένα σχόλιο