ΕΣΠΑ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 05.04.2021

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ενημερώνει τους φοιτητές για τη δημοσίευση του ΦΕΚ 1194/τ.Β ́/27-3-2021 “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το από τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021
και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00.”, που ορίζει για το πεδίο δραστηριότητας 9. “Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), την παράταση της αναστολής μέχρι και Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00, κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία, συμπεριλαμβανομένης της Πρακτικής Άσκησης φοιτητών.

Γράψτε ένα σχόλιο