ΕΣΠΑ

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Γ.Π.Α.) ΕΣΠΑ του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.) της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης ανακοινώνει ότι,  παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ πρώην ΑΤΕΙΘ, μέχρι τις 30/5/2021, των φοιτητών που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην Πράξη “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης”, με MIS 5032657, (https://praktiki.teithe.gr/crm/). Δικαιολογητικά πέραν της παραπάνω ημερομηνίας, δε θα γίνονται δεκτά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021

Γράψτε ένα σχόλιο