ΕΣΠΑ

Οριστικά-Τελικά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών σε Θέσεις Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Μαιευτικής πρώην ΑΤΕΙΘ μέσω ΕΣΠΑ Εαρινού Εξαμήνου 2022 . – Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη του Δι.Πα.Ε.

  • Αρχική
  • Γενικές Ανακοινώσεις
  • Οριστικά-Τελικά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών σε Θέσεις Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Μαιευτικής πρώην ΑΤΕΙΘ μέσω ΕΣΠΑ Εαρινού Εξαμήνου 2022 . – Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη του Δι.Πα.Ε.

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ λαμβάνοντας υπόψη, (α) τον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων επιλογής των φοιτητών, για εκπόνηση της Πρακτικής τους Άσκησης το Εαρινό Εξάμηνο 2022, από τα μέλη των Τριμελών Επιτροπών Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Μαιευτικής πρώην ΑΤΕΙΘ του Δι.Πα.Ε., (β) ότι οι φοιτητές πληρούν τις προϋποθέσεις για Πρακτική Άσκηση και (γ) ο αριθμός των αιτήσεων για πρακτική άσκηση μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ δεν υπερβαίνει τον αριθμό των εγκεκριμένων θέσεων, ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα κατάταξης επιλογής των φοιτητών του Τμήματος Μαιευτικής πρώην ΑΤΕΙΘ της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, που πρόκειται να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση το Εαρινό Εξάμηνο 2022, με έναρξη πρακτικής άσκησης στις 01/05/2022 μέσω της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης», με MIS_5032657, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Πατήστε τον κάτωθι σύνδεσμο για τα οριστικά αποτελέσματα:

  1. Νο_11_Μαιευτικής_Οριστικός Πίνακας φοιτητών ΠΑ

Αναφορικά με τα οριστικά αποτελέσματα πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ των υπόλοιπων Τμημάτων, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων πρακτικής άσκησης.

 

Γράψτε ένα σχόλιο