ΕΣΠΑ

Οριστικά-Τελικά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών σε Θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ Εαρινού Εξαμήνου 2022 Δι.Πα.Ε. – Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη του Δι.Πα.Ε.

  • Αρχική
  • Γενικές Ανακοινώσεις
  • Οριστικά-Τελικά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών σε Θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ Εαρινού Εξαμήνου 2022 Δι.Πα.Ε. – Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη του Δι.Πα.Ε.

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ λαμβάνοντας υπόψη, (α) τον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων επιλογής των φοιτητών, για εκπόνηση της Πρακτικής τους Άσκησης το Εαρινό Εξάμηνο 2022, από τα μέλη των Τριμελών Επιτροπών Πρακτικής Άσκησης των Τμημάτων Δι.Πα.Ε., (β) ότι οι φοιτητές πληρούν τις προϋποθέσεις για Πρακτική Άσκηση και (γ) ο αριθμός των αιτήσεων για πρακτική άσκηση μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ δεν υπερβαίνει τον αριθμό των εγκεκριμένων θέσεων, ανακοινώνει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης επιλογής των φοιτητών των κάτωθι Τμημάτων του Δι.Πα.Ε. της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, που πρόκειται να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση το Εαρινό Εξάμηνο 2022  μέσω της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης», με MIS_5032657, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Πατήστε τον κάτωθι σύνδεσμο για τα οριστικά αποτελέσματα:

1. Τεχνολόγων Γεοπώνων

2. Αισθητικής και Κοσμητολογίας

3. Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ

4. Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης

5. Διατροφής & Διαιτολογίας

6. Διοίκησης Επιχειρήσεων

7. Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ

8. Ιατρικών Εργαστηρίων

9. Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

10. Νοσηλευτικής

11. Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

12. Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ

13. Τεχνολογίας Τροφίμων

14. Φυσικοθεραπείας

15. Μηχανολόγων Οχημάτων ΤΕ

Αναφορικά με τα οριστικά αποτελέσματα πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ του τμήματος Μαιευτικής, σας ενημερώνουμε ότι θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση, την Δευτέρα, 28/03/2022.

Γράψτε ένα σχόλιο