ΕΣΠΑ

Οριστικά-Τελικά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών σε Θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ Χειμερινού Εξαμήνου 2021-2022 Δι.Πα.Ε. – Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη του Δι.Πα.Ε.

  • Αρχική
  • Γενικές Ανακοινώσεις
  • Οριστικά-Τελικά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών σε Θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ Χειμερινού Εξαμήνου 2021-2022 Δι.Πα.Ε. – Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη του Δι.Πα.Ε.

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ πρώην ΑΤΕΙΘ λαμβάνοντας υπόψη, (α) τον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων επιλογής των φοιτητών, για εκπόνηση της Πρακτικής τους Άσκησης το Χειμερινό Εξάμηνο 2021 – 2022 από τα μέλη των Τριμελών Επιτροπών Πρακτικής Άσκησης των Τμημάτων Δι.Πα.Ε., (β) ότι οι φοιτητές πληρούν τις προϋποθέσεις για Πρακτική Άσκηση και (γ) ο αριθμός των αιτήσεων για πρακτική άσκηση μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ δεν υπερβαίνει τον αριθμό των εγκεκριμένων θέσεων, ανακοινώνει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης επιλογής των φοιτητών των κάτωθι Τμημάτων του Δι.Πα.Ε. της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, που πρόκειται να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση το Χειμερινό Εξάμηνο 2021 – 2022  μέσω της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης», με MIS_5032657, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Πατήστε τον κάτωθι σύνδεσμο για τα οριστικά αποτελέσματα:

Νο_1_Τεχνολόγων Γεωπόνων_Οριστικός πίνακας φοιτητών ΠΑ

Νο_2_Αισθητικής και Κοσμητολογίας_

Νο_3_Μηχανικών Αυτοματισμού_Οριστικός πίνακας φοιτητών ΠΑ

Νο_4_Βιβλιοθηκονομίας_Οριστικός πίνακας φοιτητών ΠΑ

Νο_5_Προσχολικής Αγωγής_Οριστικός Πίνακας φοιτητών ΠΑ

Νο_6_Διατροφής_Οριστικός πίνακας φοιτητών ΠΑ

Νο_7_Διοίκησης Επιχειρήσεων_Οριστικός πίνακας φοιτητών ΠΑ

Νο_8_Ηλεκτρονικών μΗχανικών ΤΕ_ (1)

Νο_9_Ιατρικών Εργαστηρίων_Οριστικός πίνακας φοιτητών ΠΑ

Νο_10_Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής_

Νο_11_Μαιευτικής_Οριστικός πίνακας φοιτητών ΠΑ ΧΕ2021-2022

Νο_13_Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ_ (2)

Νο_14_Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ_Οριστικός πίνακας φοιτητών ΠΑ

Νο_15_Τεχνολογίας Τροφίμων_Οριστικός πίνακας φοιτητών ΠΑ

Νο_16_Φυσικοθεραπείας_Οριστικός πίνακας φοιτητών ΠΑ

Νο_17_Μηχανολόγων Οχημάτων_Οριστικός πίνακας φοιτητών ΠΑ

 

Αναφορικά με τα οριστικά αποτελέσματα πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ του Τμήματος Μαιευτικής του Χειμερινού Εξαμήνου 2021-2022, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Γραφείου ΕΣΠΑ τις επόμενες μέρες.

Γράψτε ένα σχόλιο