ΕΣΠΑ

Οριστικά-Τελικά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών σε ΘέσειςΠρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

Οριστικά-Τελικά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών σε Θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

 Εαρινού Εξαμήνου 2020  Δι.Πα.Ε. – Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη.

 

Σε συνέχεια της ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων επιλογής των φοιτητών του Εαρινού Εξαμήνου 2020, της παρέλευσης των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών μέχρι και 16-3-2020 να υποβάλουν οι φοιτητές ένσταση στην Επιτροπή Αξιολόγησης των Ενστάσεων του Τμήματος, και του ελέγχου των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων επιλογής των φοιτητών για εκπόνηση της Πρακτικής Άσκησης ΕΕ2020, από τα μέλη των Τριμελών Επιτροπών Πρακτικής Άσκησης των κάτωθι Τμημάτων και λαμβάνοντας υπόψη ότι, οι φοιτητές πληρούν τις προϋποθέσεις για Πρακτική Άσκηση, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ ανακοινώνει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης επιλογής των φοιτητών των κάτωθι Τμημάτων του Δι.Πα.Ε. της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης, που πρόκειται να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση το Εαρινό Εξάμηνο 2020  μέσω της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης», MIS_5032657, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Πατήστε τον κάτωθι σύνδεσμο για τα οριστικά αποτελέσματα:

  1. Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης_
  2. Προσχολικής Αγωγής
  3. Διατροφής & Διαιτολογίας
  4. Μαιευτικής
  5. Νοσηλευτικής
  6. Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Γράψτε ένα σχόλιο