ΕΣΠΑ

Οριστικά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών σε Θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ Εαρινού Εξαμήνου 2024 Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη του Δι.Πα.Ε.

  • Αρχική
  • Γενικές Ανακοινώσεις
  • Οριστικά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών σε Θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ Εαρινού Εξαμήνου 2024 Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη του Δι.Πα.Ε.

Σε συνέχεια ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων κατάταξης των φοιτητών των Τμημάτων των πρώην ΤΕΙ και των Τμημάτων ΔΙΠΑΕ του νέου προγράμματος σπουδών που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ το Εαρινό εξάμηνο 2024, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ανακοινώνει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης επιλογής των φοιτητών των κάτωθι Τμημάτων, που πρόκειται να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση το Εαρινό Εξάμηνο 2024 μέσω της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, ακ.ετών 2022-2023 και 2023-2024», του Υποέργου 1 «Χρηματοδοτήσεις για την πρακτική άσκηση του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» και του Υποέργου 3 «Χρηματοδοτήσεις για την πρακτική άσκηση του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης», MIS_6004526, του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» ΕΣΠΑ 2021-2027 το Εαρινό Εξάμηνο 2024. Πατήστε τον κάτωθι σύνδεσμο για τα οριστικά αποτελέσματα:

1. Τμήμα Γεωπονίας και πρώην Τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων ΑΤΕΙΘ
2. Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας ΔΙΠΑΕ και του πρώην Τμ. Διατροφής & Διαιτολογίας ΑΤΕΙΘ
3. Μηχανικών Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης ΔΙΠΑΕ, πρώην Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού, πρώην Τμήμα Μηχανολόγων Οχημάτων
4. Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης ΔΙΠΑΕ και του πρώην Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας ΑΤΕΙΘ
5. Διοίκησης Οργανισμών , Μάρκετινγκ & Τουρισμού ΔΙΠΑΕ και του πρώην Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΑΤΕΙΘ
6. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ & Ηλεκτρονικών Συστημάτων ΔΙΠΑΕ, του πρώην Τμήματος Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής ΑΤΕΙΘ και του πρώην Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ
7. Βϊοιατρικών Επιστημών ΔΙΠΑΕ και του πρώην Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων ΑΤΕΙΘ
8. Τμήμα Λογιστικής & Πληροφοριακών Συστημάτων και του πρώην Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΑΤΕΙΘ
9. Μαιευτικής ΔΙΠΑΕ και του πρώην Τμήματος ΑΤΕΙΘ
10. Τμήμα Νοσηλευτικής ΔΙΠΑΕ και του πρώην Τμήματος ΑΤΕΙΘ
11. Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων και πρώην Τμ. Τεχνολογίας Τροφίμων ΑΤΕΙΘ και Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων ΔΙΠΑΕ
12. Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΔΙΠΑΕ
13. Πρώην Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ ΑΤΕΙΘ

Γράψτε ένα σχόλιο