ΕΣΠΑ

Επικαιροποίηση των Οριστικών – Τελικών Αποτελεσμάτων επιλογής φοιτητών του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας σε Θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ Εαρινού Εξαμήνου 2022 Δι.Πα.Ε.– Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη του Δι.Πα.Ε.

  • Αρχική
  • Γενικές Ανακοινώσεις
  • Επικαιροποίηση των Οριστικών – Τελικών Αποτελεσμάτων επιλογής φοιτητών του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας σε Θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ Εαρινού Εξαμήνου 2022 Δι.Πα.Ε.– Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη του Δι.Πα.Ε.

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ λαμβάνοντας υπόψη, (α) τον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων επιλογής των φοιτητών, για εκπόνηση της Πρακτικής τους Άσκησης το Εαρινό Εξάμηνο 2022,από τα μέλη των Τριμελών Επιτροπών Πρακτικής Άσκησης των Τμημάτων Δι.Πα.Ε., (β) ότι οι φοιτητές πληρούν τις προϋποθέσεις για Πρακτική Άσκησηκαι (γ) ο αριθμός των αιτήσεων για πρακτική άσκηση μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ δεν υπερβαίνει τον αριθμό των εγκεκριμένων θέσεων και (δ) την απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής Ενστάσεων του Τμήματος ,ανακοινώνει την επικαιροποίηση των οριστικών πινάκων κατάταξης επιλογής των φοιτητών του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας του πρώην ΑΤΕΙΘ του Δι.Πα.Ε. της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος,που πρόκειται να πραγματοποιήσουνΠρακτική Άσκηση το Εαρινό Εξάμηνο 2022  μέσω της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης», με MIS_5032657, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Πατήστε τον κάτωθι σύνδεσμο για τα οριστικά αποτελέσματα:

Νο_4_Βιβλιοθηκονομίας_Οριστικός πίνακας φοιτητών ΠΑ

Γράψτε ένα σχόλιο