ΕΣΠΑ

Ενημέρωση για Βιβλιάρια Πρακτικής Άσκησης

Ενημερώνονται οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των Τμημάτων καθώς και οι φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούν εφεξής το νέο πρότυπο του Βιβλιαρίου Πρακτικής Άσκησης  (Πρότυπο Βιβλιαρίου Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ) που θα είναι κοινό για όλα τα Τμήματα, όπως έχει αναρτηθεί στο πεδίο Φοιτητές – Έντυπα Φοιτητή. Στο ίδιο πεδίο είναι αναρτημένες και οδηγίες (Οδηγός για την συμπλήρωση του Βιβλιαρίου Πρακτικής άσκησης ΕΣΠΑ) για την συμπλήρωση του Βιβλιαρίου Πρακτικής Άσκησης από τους εμπλεκόμενους φορείς (ασκούμενος φοιτητής, Εκπαιδευτής του Φορέα Απασχόλησης, Ακαδημαϊκός Επόπτης).

Γράψτε ένα σχόλιο