ΕΣΠΑ

Αύξηση της αποζημίωσης της πρακτικής άσκησης των φοιτητών ΑΕΙ αρχής γενομένης από 01.04.2024. Αφορά την πρακτική άσκηση φοιτητών των πρώην Τμημάτων ΤΕΙ.

  • Αρχική
  • Γενικές Ανακοινώσεις
  • Αύξηση της αποζημίωσης της πρακτικής άσκησης των φοιτητών ΑΕΙ αρχής γενομένης από 01.04.2024. Αφορά την πρακτική άσκηση φοιτητών των πρώην Τμημάτων ΤΕΙ.

Το γραφείο πρακτικής άσκησης ΕΣΠΑ της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ενημερώνει τους φοιτητές ότι, βάσει του ΦΕΚ 1974/τ΄Β/29-03-2024 «Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας», αυξάνεται το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο εργατοτεχνίτη, από 34,84€ σε 37,07€ και για τους υπαλλήλους ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα οκτακόσια τριάντα ευρώ (830,00€). Ως εκ τούτου, η συνολική καταβλητέα αποζημίωση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών ΑΕΙ διαμορφώνεται από 696,80€ σε 741,40€ (37,07€ Χ 25 ημέρες Χ0,8=741,40€) αρχής γενομένης από 01.04.2024.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το ποσό που βαρύνει τον εργοδότη λόγω συμμετοχής του φοιτητή στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, ανέρχεται στα 461,40€ από 416,80€.
Επισημαίνεται ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού αφορά αποκλειστικά τους φοιτητές που θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στον ιδιωτικό τομέα και δεν ανήκουν στο νέο πρόγραμμα σπουδών του Δι.Πα.Ε.

Γράψτε ένα σχόλιο