ΕΣΠΑ

Αύξηση της αποζημίωσης της πρακτικής άσκησης των φοιτητών ΑΕΙ από 01.05.2022

Το γραφείο πρακτικής άσκησης ΕΣΠΑ της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ενημερώνει τους φοιτητές ότι, βάσει του ΦΕΚ 2030/τ΄Β/21-04-2022 «Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας», αυξάνεται το νόμιμο κατώτατο εργατοτεχνίτη, χωρίς ηλικιακή διάκριση, από 29,62€ σε 31,85€.

Ως εκ τούτου, η συνολική καταβλητέα αποζημίωση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών ΑΕΙ διαμορφώνεται από 592,40€ σε 637,00€ (31,85€ Χ 25 ημέρες Χ 0,8= 637€) αρχής γενομένης από 01.05.2022.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το ποσό που βαρύνει τον εργοδότη λόγω συμμετοχής του φοιτητή στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, ανέρχεται στα 357,00€ από 312,40€.

Επισημαίνεται ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού αφορά αποκλειστικά τους Φορείς Απασχόλησης του Ιδιωτικού Τομέα.

Δείτε το ΦΕΚ εδώ :

FEK_2030_τΒ_21-4-2022 αυξηση κατ.ΗΜ

Γράψτε ένα σχόλιο