ΕΣΠΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Περίοδος Ενστάσεων Πρακτικής Άσκησης ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 –2018 ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του ΑΤΕΙ-Θ ενημερώνει τους φοιτητές ότι μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και ανάρτησηςτωνπροσωρινών πινάκων κατάταξης των φοιτητώνπου πρόκειται να συμμετάσχουνστο πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΑλεξάνδρειουΤ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης» για πρακτική άσκηση, έχουν δικαίωμα εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών να υποβάλουν ένσταση.

Γράψτε ένα σχόλιο