ΕΣΠΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021 – 2022 ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ενημερώνει τους φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση το Χειμερινό Εξάµηνο 2021 – 2022 και ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην Πράξη “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης”, με MIS 5032657, ότι εφαρμόζονται κριτήρια στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων για πρακτική άσκηση μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ υπερβαίνει τον αριθμό των εγκεκριμένων θέσεων. Σε αντίθετη περίπτωση επιλέγονται όλοι οι φοιτητές ανεξαρτήτως κριτηρίων.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προηγείται ο φοιτητής/φοιτήτρια με το μεγαλύτερο αριθμό μορίων στο πρώτο (1Α, 1Β και 1Γ) κριτήριο.

Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας, προηγείται ο φοιτητής/φοιτήτρια με το μεγαλύτερο αριθμό μορίων στο τρίτο κριτήριο.

Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας, πραγματοποιείται κλήρωση.

 

Παρατίθενται τα κριτήρια επιλογής φοιτητών:

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ / ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑΜΟΡΙΑ
 

1.Α. Επίδοσης – Μέσος Όρος Βαθμολογίας (35%)

 

Μέσος όρος Y βαθμολογίας μαθημάτων που έχει παρακολουθήσει µε επιτυχία ο φοιτητής / η φοιτήτρια

Y * 3,5

 

Παράδειγμα

10 x 3,5=35

5 x 3,5=17,5

 

Μέγιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 35

Ελάχιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 17,5

 

1.Β. Επίδοσης – Τυπικό Εξάμηνο (15%)

 

 

 

Τυπικό εξάμηνο στο οποίο βρίσκεται ο φοιτητής / η φοιτήτρια

 

Τυπικό Η’ (8ο) εξάμηνο -> 15

Θ’ (9ο) εξάμηνο -> 10

Ι’ (10ο) εξάμηνο -> 5

11ο και μεγαλύτερο εξάμηνο  -> 0

 

Μέγιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 15

1.Γ. Eπίδοσης – Υπολειπόμενα Μαθήματα (15%)

 

Μαθήματα που οφείλει ο φοιτητής / η φοιτήτρια

 

0 μαθήματα -> 15

1-2 μαθήματα -> 10

3-4 μαθήματα -> 5

5 και ανωτέρω μαθήματα -> 0

 

Μέγιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 15

 

2. Eισοδηματικά (15%)

 

Το κατά κεφαλήν εισόδημα του φοιτητή / η φοιτήτριας και των μελών της οικογενείας του κατά το προηγούμενο έτος.

 

0 – 5000 ->15

5001 – 8000 € ->10

8001 – 10.000 -> 5

> 10.001 € -> 0

 

Μέγιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 15

 

3. Κοινωνικά (20%)

 

Μέλος πολύτεκνης ή τρίτεκνης ή μονογονεϊκής οικογένειας ή ορφανός ή προβλημάτων υγείας του ιδίου.

 

 

Πολύτεκνη οικογένεια -> 20

Τρίτεκνη οικογένεια -> 15

Ορφανός από 1 γονέα -> 15

Ορφανός από 2 γονείς -> 20

Μονογονεϊκή οικογένεια -> 20

AMEA ή σοβαρό πρόβλημα υγείας -> 20

 

Μέγιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 20

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ100

Γράψτε ένα σχόλιο