ΕΣΠΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του ΑΤΕΙ-Θ ενηµερώνει τους φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις για να πραγµατοποιήσουν Πρακτική Άσκηση το Εαρινό Εξάµηνο 2018 και ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην Πράξη “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης”, να προσκοµίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα έναρξης Πρακτικής Άσκησης το χρονικό διάστημα από 15-02-2018 έως 20-03-2018,   στους Επιστηµονικά Υπεύθυνους και στις Γραμματείες των Τµηµάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι φοιτητές να απευθύνονται στον Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης του Τµήµατός τους ή στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του ΑΤΕΙ-Θ (κτίριο ΣΕΥΠ, ισόγειο, απέναντι από την κεντρική είσοδο).

Γράψτε ένα σχόλιο