ΕΣΠΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023 – 2024 (ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ)

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Γ.Π.Α.) ΕΣΠΑ της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του ΔΙΠΑΕ ενημερώνει τους φοιτητές του νέου προγράμματος σπουδών  που πληρούν τις προϋποθέσεις για να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση το Χειμερινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 και ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην Πράξη “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος”, με MIS 5184460, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους το χρονικό διάστημα από 23/10/2023 έως 05/11/2023 στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ (https://praktiki.ihu.gr/crm). Μετά την οριστικοποίηση της αίτησης Πρακτικής Άσκησης (Π.Α.) ηλεκτρονικά στο Π.Σ. του Γ.Π.Α. ΕΣΠΑ, θα πρέπει οι φοιτητές να προσκομίσουν υπογεγραμμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα έναρξης Πρακτικής στον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Τμήματος. Παρατίθεται ακολούθως λίστα δικαιολογητικών εγγράφων που οφείλουν οι φοιτητές να συμπληρώσουν και να ανεβάσουν στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) του Γ.Π.Α. ΕΣΠΑ, καθώς επίσης και των εντύπων που θα προσκομίσουν υπογεγραμμένα στον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Τμήματος:

 1. Ηλεκτρονική Αίτηση-Δήλωση εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη, την οποία συμπληρώνετε μέσω του Π.Σ. του Γ.Π.Α. ΕΣΠΑ, ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://praktiki.ihu.gr/crm,
 2. Φωτοτυπία Βιβλιαρίου καταθέσεων Τράπεζας Πειραιώς (upload Π.Σ.)
 3. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (upload Π.Σ.)
 4. Φωτοτυπία Ακαδημαϊκής Ταυτότητας Φοιτητή (upload Π.Σ.)
 5. Προσωπικό Εκκαθαριστικό Εφορίας φορολογικού έτους 2022 (εφόσον υποβάλετε φορολογική δήλωση) ή Φωτοτυπία 1ης & 4ης σελ. του Ε1_2022 των γονέων (σε περίπτωση που δεν υποβάλετε φορολογική δήλωση). (upload Π.Σ.)
 6. Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α. (upload ΠΣ)
 7. Βεβαίωση Α.Μ.Α. ΕΦΚΑ (upload ΠΣ)
 8. Υπεύθυνη Δήλωση Προσωπικών Δεδομένων (upload Π.Σ.) και εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη.
 9. Δήλωση Μοριοδότησης εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη, την οποία συμπληρώνετε μέσω του Π.Σ. του Γ.Π.Α. ΕΣΠΑ,
 10. Αναλυτική Βαθμολογία (upload Π.Σ.)
 11. Βεβαίωση από την Γραμματεία του τμήματος ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις για πρακτική άσκηση (upload Π.Σ.).
 12. Απογραφικό Δελτίο Εισόδου, το οποίο συμπληρώνετε μέσω του Π.Σ. του Γ.Π.Α. ΕΣΠΑ, ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://praktiki.ihu.gr/crm
 13. Αίτηση του Φορέα Απασχόλησης
 14. Βεβαίωση Απασχόλησης του Φορέα Απασχόλησης.

Επίσης, στη Δήλωση Μοριοδότησης αναφέρονται τα δικαιολογητικά έγγραφα που θα πρέπει ο φοιτητής να ανεβάσει συμπληρωματικά προκειμένου να υπολογισθεί η μοριοδότησή του.

* Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους για περαιτέρω πληροφόρηση:

 

Οδηγίες-Έναρξης-Πρακτικής-Άσκησης ΔΙΠΑΕ

Διαδικασία-και-προυποθέσεις-για-Πρακτική-Άσκηση ΔΙΠΑΕ

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι φοιτητές να απευθύνονται στον Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματός τους ή στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ.

Γράψτε ένα σχόλιο