ΕΣΠΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Περίοδος Ενστάσεων Πρακτικής Άσκησης Εαρινού Εξαμήνου 2020 – 2021 μέσω ΕΣΠΑ

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του ΑΤΕΙΘ ενηρερώνει τους φοιτητές ότι, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και ανάρτησης των προσωρινών πινάκων κατάταξης των φοιτητών που πρόκειται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης», σε MIS 5032657, για εκπόνηση της πρακτικής
τους άσκηση, έχουν δικαίωμα εντός πέντε (5) η ερολογιακών η ερών να υποβάλουν ένσταση.

Γράψτε ένα σχόλιο