ΕΣΠΑ

Ανακοίνωση Οριστικών αποτελεσμάτων ΠΑ ΔΙΠΑΕ ΧΕ 2023-2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οριστικά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών σε Θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

Χειμερινού Εξαμήνου 2023 – 2024

Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη του Δι.Πα.Ε.

Σε συνέχεια ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων κατάταξης των φοιτητών των Τμημάτων των πρώην ΤΕΙ και των Τμημάτων ΔΙΠΑΕ του νέου προγράμματος σπουδών που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ το χειμερινό εξάμηνο 2023-2024, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ανακοινώνει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης επιλογής των φοιτητών των κάτωθι Τμημάτων, που πρόκειται να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση το Χειμερινό Εξάμηνο 2023 – 2024 μέσω της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης», του Υποέργου 1 «Χρηματοδοτήσεις για την πρακτική άσκηση του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» και του Υποέργου 3 «Χρηματοδοτήσεις για την πρακτική άσκηση του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης», MIS_5184460, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020 το Χειμερινό Εξάμηνο 2023-2024. Πατήστε τον κάτωθι σύνδεσμο για τα οριστικά αποτελέσματα:

 1. Πρώην Τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων ΑΤΕΙΘ

 2. Τμήμα Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας ΔΙΠΑΕ και του πρώην Τμ. Διατροφής & Διαιτολογίας ΑΤΕΙΘ

 3. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

 4. Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης ΔΙΠΑΕ και του πρώην Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας ΑΤΕΙΘ

 5. Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών , Μάρκετινγκ & Τουρισμού ΔΙΠΑΕ και του πρώην Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων ΑΤΕΙΘ

 6. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Συστημάτων και του πρώην Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

 7. Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών ΔΙΠΑΕ και του πρώην Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων ΑΤΕΙΘ

 8. Πρώην Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΑΤΕΙΘ

 9. Μαιευτικής ΔΙΠΑΕ και του πρώην Τμήματος ΑΤΕΙΘ

 10. Πρώην Τμήμα Νοσηλευτικής ΑΤΕΙΘ

 11. Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

 12. Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΔΙΠΑΕ

Γράψτε ένα σχόλιο