ΕΣΠΑ

Ανακοίνωση επανέναρξης της πραtκτικής άσκησης

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης (πρώην ΑΤΕΙΘ), του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ενημερώνει τους φοιτητές ότι, κατόπιν δημοσίευσης
του ΦΕΚ 1872/τ.Β ́/08-05-2021 “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00”,αίρεται η αναστολή της πρακτικής άσκησης δια ζώσης των φοιτητών (Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020 και
Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021) και μπορεί να διενεργηθεί σύμφωνα με τους όρους της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.28259/7.5.2021 ( ΦΕΚ 1866/τΒ ́/7-5-2021 ) κοινής Υπουργικής Απόφασης “Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε φοιτητές, διδακτικό και λοιπό προσωπικό των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων” όπως εκάστοτε ισχύει.Προκειμένου να υλοποιηθεί ομαλά και σύμφωνα με την νομοθεσία η διαδικασία επανέναρξης της πρακτικής άσκησης και να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διοικητικές ενέργειες που προβλέπονται από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, θα απαιτηθεί ένα χρονικό διάστημα περίπου 20 ημερών από σήμερα για την Επιστροφή των φοιτητών στο φορέα απασχόλησης. Πιθανή ημερομηνία επανέναρξης θεωρείται η 01/06/2021. Οι φοιτητές θα λάβουν ηλεκτρονικά βεβαίωση απασχόλησης-επανέναρξης της ΠΑ την οποία και θα προωθήσουν στους φορείς απασχόλησης..
Περαιτέρω ενημέρωση θα λάβετε τις επόμενες μέρες.

Γράψτε ένα σχόλιο