ΕΣΠΑ

Ανακοίνωση αποστολης δικαιολογητικών εγγράφων ολοκλήρωσης ΠΑ Φοιτητών ΧΕ2019-2020

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, της
πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης», με MIS 5032657, ενημερώνει τους φοιτητές ότι, μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης του Χειμερινού Εξαμήνου 2019-2020 θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά τα κάτωθι δικαιολογητικά λόγω της συμμετοχής στο ΕΣΠΑ:
  1. Αντίγραφο του εντύπου Ε3.5. λήξης της ΠΑ
  2. Βεβαίωση ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης (συνοδευτικό έντυπο της ανακοίνωσης)
  3. Βεβαίωση ενσήμων από το ΕΦΚΑ για τους μήνες που εμφανίζονται
  4. Βεβαίωση ενσήμων από τον εργοδότη για τους 6 μήνες συνολικά.(ΈΝΤΥΠΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΝΣΗΜΑ)
  5. Αποδείξεις εξόφλησης της μηνιαίας αποζημίωσης πρακτικής άσκησης του φορέα απασχόλησης μέσω του τραπεζικού σας λογαριασμού.(Αποδείξεις κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό του φοιτητή από το φορέα απασχόλησης). Οι παραπάνω αποδείξεις εξόφλησης λαμβάνονται αποκλειστικά από το φορέα απασχόλησης.
Παρακαλείσθε να μην προωθήσετε αντίγραφο του τραπεζικού σας λογαριασμού ή αποδεικτικά κατάθεσης πληρωμής της
αποζημίωσης ΠΑ σε τραπεζικό λογαριασμό που σας έκανε ο εργοδότης. Τα παραπάνω έντυπα αφορούν δικαιολογητικά περαίωσης της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Χειμερινού Εξαμήνου 2019-2020 μόνο μέσω ΕΣΠΑ.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά να αποσταλούν σε μορφή pdf και στη συνέχεια στο mail:
_
praktiki.espa@teithe.gr
Όσον αφορά τη συγκέντρωση των απαραίτητων εντύπων της ολοκλήρωσης ΠΑ του ΧΕ2019-2020 του φυσικού αρχείου, με ολοκλήρωσης
ΠΑ, όπως πχ.βιβλιάριο πρακτικής άσκησης, θα πρέπει να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος.
Η αποστολή των δικαιολογητικών να γίνει το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 21-8-2020.

Γράψτε ένα σχόλιο