ΕΣΠΑ

Ανακοίνωση αναστολής της διεξαγωγής ΠΑ έως 14.12.2020.docx

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 14.12.2020
Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος,
ενημερώνει τους φοιτητές για τη δημοσίευση του ΦΕΚ 5350/τ.Β ́/05-12-2020 “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον
κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού CΟVID – 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου
2020 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00., που ορίζει για το πεδίο δραστηριότητας 9.
“Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), την παράταση της αναστολής μέχρι και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 , κάθε είδους εκπαιδευτικής
διαδικασίας με φυσική παρουσία, συμπεριλαμβανομένης της Πρακτικής Άσκησης φοιτητών.

Γράψτε ένα σχόλιο