ΕΣΠΑ

IT Support Intern

VELTIO GREECE LTD στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Στείλε email
  • Μοιράσου το:

Λεπτομέρειες Θέσης Εργασίας

  • Εξάμηνο για το οποίο ισχύει η θέση εργασίας Χειμερινό
  • Ταχυδρομικός Κώδικας 570 01

Περιγραφή Θέσης Εργασίας

Veltio is a world leader in retail analytics, providing know-how and integrated solutions to help retailers by automating and optimizing data-driven business processes. We are the largest integrator of Oracle Retail Planning and Optimization worldwide, with operations in the US, Russia, Chile, and Greece. At Veltio, we believe in working smarter, growing faster, and becoming better. We do so by building teams of people who help each other excel, who value collaboration, and take pride in their work.

Τομέας απασχόλησης: Υποβοήθηση στο έργο του τμήματος Development και IT στο πεδίο του System Implementation and Maintenance

Αντικείμενο απασχόλησης:
• Ενσωμάτωση στην ομάδα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας με βοηθητικό ρόλο στο κομμάτι του ελέγχου της εγκατάστασης και της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων
• Ανάπτυξη λογισμικού πολλαπλών λειτουργιών για εσωτερική κατανάλωση καθώς και υποστήριξη της IT υποδομής.
• Επέκταση της έρευνας και απόκτηση εμπειρίας στην ανάληψη και παράδοση ενός έργου, , ξεκινώντας από τις απαιτήσεις του συστήματος έως και τον τελικό έλεγχο της ολοκλήρωσης του συστήματος καθώς και των παραδοτέων
• Απόκτηση εμπειρίας στην χρήση μεγάλου όγκου δεδομένων, στην στατιστική ανάλυση και στους αλγορίθμους εξόρυξης δεδομένων.

Απαιτούμενα προσόντα:
• Θέληση για έρευνα και εκμάθηση σε ένα απαιτητικό επαγγελματικό περιβάλλον
• Καλή γνώση τουλάχιστον μίας αντικειμενοστραφούς γλώσσας προγραμματισμού
• Καλή γνώση βάσεων δεδομένων
• Άριστη γνώση Αγγλικών
• Ολοκλήρωση του τελευταίου έτους σπουδών και τουλάχιστον του 80% των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών

Επιθυμητά προσόντα:
• Γνώση συστημάτων Linux/Unix
• Γνώση scripting languages (Python / shell scripting)

Άλλες θέσεις εργασίας που μπορεί να σε ενδιαφέρουν