ΕΣΠΑ

INTEGRATED MANAGEMENT CONSULTING ΑΕ

INTEGRATED MANAGEMENT CONSULTING ΑΕ

Περίληψη

  • Τμήματα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
  • Ενεργές Θέσεις Εργασίας 1
  • Έχει προβληθεί 105
  • Ταχ. Κώδικας 54623

Περιγραφή εταιρείας

Ενημέρωση μηχανογραφικής λογιστικής απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων. Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος και φόρων. Υπολογισμός μισθοδοσίας σύνταξη και υποβολή στοιχείων προσωπικού, και ΑΠΔ. Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων. Συμμετοχή στη σύνταξη, υποβολή και έλεγχο επενδυτικών προγραμμάτων.