ΕΣΠΑ

ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ-ΣΙΩΗΣ ΙΚΕ

ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ-ΣΙΩΗΣ ΙΚΕ

Περίληψη

  • Τμήματα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
  • Ενεργές Θέσεις Εργασίας 1
  • Έχει προβληθεί 153
  • Ταχ. Κώδικας 55236

Περιγραφή εταιρείας

Η εταιρία ENVI-CHEM ιδρύθηκε το 2010. Είναι εμπορική επιχείρηση με αντικείμενο δραστηριότητας το εμπόριο χημικών, εξοπλισμού και παροχή υπηρεσιών σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος. Έχει σημαντική ειδίκευση στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων, αερίων ρύπων και στην επεξεργασία βιομηχανικού νερού. Έχει μεγάλο πελατολόγιο στη βιομηχανία, σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς. Η λογιστική παρακολούθηση και λειτουργία της εταιρίας γίνεται μέσω μηχανογραφικού συστήματος (ERP). Η έδρα και τα γραφεία της εταιρίας βρίσκονται στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Το μόνιμο προσωπικό της είναι επτά (7) άτομα.

Ενεργές θέσεις εργασίας ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ-ΣΙΩΗΣ ΙΚΕ