ΕΣΠΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ – Data Science & Research Intern

DATAVIVA GREECE στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Στείλε email
  • Μοιράσου το:

Λεπτομέρειες Θέσης Εργασίας

  • Εξάμηνο για το οποίο ισχύει η θέση εργασίας Χειμερινό
  • Ταχυδρομικός Κώδικας 57001

Περιγραφή Θέσης Εργασίας

Η Dataviva είναι μια tech startup εταιρία που έχει κατασκευάσει μια πρωτοποριακή πλατφόρμα υποστήριξης αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο (real-time decision support platform). Το σύστημα μας software as a service, απευθύνεται σε μεγάλες εταιρίες του λιανικού εμπορίου ή βιομηχανίες που πρέπει να παίρνουν συχνές και πολύπλοκες αποφάσεις με βάση μεγάλο όγκο δεδομένων. Το λογισμικό της Dataviva βοηθά στη λήψη των πιο δύσκολων τέτοιων αποφάσεων και στην αυτοματοποίηση όλων των υπόλοιπων με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και του machine learning. H πλατφόρμα μας απλοποιεί αυτές τις αποφάσεις και τις φέρνει υπό κεντρικό έλεγχο, με ένα εύχρηστο λογισμικό πραγματικού χρόνου και εφαρμόζει εξελιγμένους αλγόριθμους βελτιστοποίησης και πρόβλεψης για να γίνουν αυτές οι αποφάσεις καλύτερες και αποδοτικότερες.

Τι προσφέρουμε:
• Εκπαίδευση και απόκτηση εμπειρίας σε cutting-edge τεχνολογίες
• Απόκτηση εμπειρίας σε ανάπτυξη λογισμικού με τη μέθοδο Agile
• Απασχόληση σε ένα ανοικτό και συνεργατικό περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών
• Επιδότηση γεύματος και παροχή σνακ σε καθημερινή βάση
• Συμμετοχή σε δραστηριότητες team building
• Δυνατότητα επέκτασης της πρακτικής άσκησης κατά 3 μήνες έναντι αμοιβής

Αντικείμενο απασχόλησης:
• Ενσωμάτωση στην ομάδα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας με βοηθητικό ρόλο στο κομμάτι του ελέγχου της εγκατάστασης και της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων
• Επέκταση της έρευνας και απόκτηση εμπειρίας στην ανάληψη και παράδοση ενός έργου, ξεκινώντας από τις απαιτήσεις του συστήματος έως και τον τελικό έλεγχο της ολοκλήρωσης του συστήματος καθώς και των παραδοτέων
• Ανάπτυξη λογισμικού πολλαπλών λειτουργιών
• Ανάπτυξη και εφαρμογή αλγορίθμων εξόρυξης δεδομένων και στατιστικής ανάλυσης
• Στατιστική ανάλυση και επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων

Απαιτούμενα προσόντα:
• Καλή γνώση τουλάχιστον μίας αντικειμενοστραφούς γλώσσας προγραμματισμού (κατά προτίμηση Python)
• Γνώση Αγγλικών
• Θέληση για έρευνα και εκμάθηση σε ένα απαιτητικό επαγγελματικό περιβάλλον

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα:
• Γνώση συστημάτων Linux/Unix και Shell Scripting
• Γνώση modules της Python όπως Numpy, Pandas, Matplotlib καθώς και περιβάλλον Jupyter Notebook
• Γνώση λειτουργίας βάσεων δεδομένων
• Βασική κατανόηση των Version Control Systems (git, svn )

Απαιτούμενες ικανότητες

Άλλες θέσεις εργασίας που μπορεί να σε ενδιαφέρουν