ΕΣΠΑ

Οριστικά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών σε Θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ Εαρινού Εξαμήνου 2020-2021

Σε συνέχεια ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων επιλογής των φοιτητών του Εαρινού Εξαμήνου 2020 – 2021, της παρέλευσης των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών να υποβάλουν οι φοιτητές ένσταση στην Επιτροπή Αξιολόγησης των Ενστάσεων του Τμήματος και του ελέγχου των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων επιλογής των φοιτητών για εκπόνηση της Πρακτικής Άσκησης του Εαρινού Εξαμήνου 2020 – 2021 από τα μέλη των Τριμελών Επιτροπών Πρακτικής Άσκησης και λαμβάνοντας υπόψη ότι, οι φοιτητές πληρούν τις προϋποθέσεις για Πρακτική Άσκηση, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα κατάταξης επιλογής των φοιτητών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Δι.Πα.Ε. της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης, που πρόκειται να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση το Εαρινό Εξάμηνο 2020 – 2021  μέσω της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης», MIS_5032657, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Πατήστε τον κάτωθι σύνδεσμο για τα οριστικά αποτελέσματα:

Νο_12_Νοσηλευτικής_Οριστικός πίνακας φοιτητών ΠΑ

Γράψτε ένα σχόλιο