ΕΣΠΑ

Οριστικά-Τελικά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών σε Θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

Οριστικά-Τελικά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών σε Θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

 Εαρινού Εξαμήνου 2020  Δι.Πα.Ε. – Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη.

Μετά από έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων επιλογής των φοιτητών για εκπόνηση της Πρακτικής τους Άσκησης το Εαρινό Εξάμηνο 2020, από τα μέλη των Τριμελών Επιτροπών Πρακτικής Άσκησης των κάτωθι Τμημάτων και λαμβάνοντας υπόψη ότι, οι φοιτητές πληρούν τις προϋποθέσεις για Πρακτική Άσκηση, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ ανακοινώνει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης επιλογής των φοιτητών των κάτωθι Τμημάτων του Δι.Πα.Ε. της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης, που πρόκειται να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση το Εαρινό Εξάμηνο 2020  μέσω της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης», MIS_5032657, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Πατήστε τον κάτωθι σύνδεσμο για τα οριστικά αποτελέσματα:

  1. Τεχνολόγων Γεωπόνων_
  2. Αισθητικής & Κοσμητολογίας
  3. Διοίκησης Επιχειρήσεων
  4. Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ
  5. Ιατρικών Εργαστηρίων
  6. Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
  7. Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ
  8. Τεχνολογίας Τροφίμων
  9. Φυσικοθεραπείας
  10. Μηχανολόγων Οχημάτων ΤΕ

 

Για τα οριστικά αποτελέσματα πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ των υπόλοιπων Τμημάτων, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση, μετά την παρέλευση πέντε (5) ημερών της προθεσμίας των ενστάσεων.

Γράψτε ένα σχόλιο