Σύναψη Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με τον O.A.E.Δ.

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας, το Γραφείο Διασύνδεσης, η Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας και η Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. στα πλαίσια των δράσεών τους για προώθηση της απασχόλησης των νέων προχώρησαν στη σύναψη Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) στις 10 Σεπτεμβρίου 2012.

Η συνεργασία αυτή έχει ως σκοπό:

  • • Τη βελτίωση της πληροφόρησης σε θέματα που αφορούν φοιτητές και αποφοίτους, νέους οι οποίοι αναζητούν εργασία και τρόπους συλλογής εφοδίων που θα τους βοηθήσουν στη δύσκολη αυτή προσπάθεια.
  • • Την αλληλοϋποστήριξη σε θέματα εργασιακής συμβουλευτικής και προετοιμασίας για εργασία στο εξωτερικό.
  • • Την ανταλλαγή πληροφοριών που σχετίζονται με τον τομέα της απασχόλησης, της εργασιακής συμβουλευτικής και της επιχειρηματικότητας.
  • • Την από κοινού διεξαγωγή ημερίδων-εκδηλώσεων.
Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις Γενικές Ανακοινώσεις Σύναψη Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με τον O.A.E.Δ.